Doğanın Lezzetlerini Sofranıza Taşıyoruz

BLOGBal Kan Şekerini Nasıl Etkiler ?

Balın doğal bir şeker ve karbonhidrat olması kan şekerinizi etkilemesi olağandır.Sofra şekeri ile karşılaştırıldığında, balın daha düşük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Bu  konuda yapılan bazı araştırmalar

Bazı araştırmalar bal yemenin insulin seviyesini yükseltirken kandaki şeker oranını azaltabileceğini göstermektedir.

2004 yılında yapılan küçük bir çalışmada bal ve şekerin glukoz seviyeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Araştırmacılar 75 gram bal içeren bir çözeltinin, 30 dakika içinde tip 2 diyabeti olan ve diyabeti olmayan insanlarda kan şekeri ve insülin seviyelerini yükselttiğini tespit etmiştir.Farklı bir gruba da aynı miktarlarda şeker içeren bir çözelti verilmiştir.

2 saat içinde, kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlenmiş ve de şekerli çözelti içen gruba göre bal tüketenlerin kan şekerleri daha düşük seviyelerde seyretmiştir.

Hipoglisemik etki

2018 yılında yapılan çalışmaların incelenmesi ile balın, hipoglisemik bir etkiye sahip , tip 2 diyabetin tedavisinde faydalı olabileceği sonucuna varmıştır. Başka bir deyişle, bal,kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.

2018 yılında yapılan başka bir incelemeye göre de , rafine şeker yerine bal kullanmanın şeker seviyelerinin daha düşük tutulmasına yardımcı olacağı yönündedir.Araştırmacılar bunu balın düşük glisemik indekse sahip olması ve kolestrol seviyelerini düşürme özelliğine bağlamaktadır.

08 Ekim 2019
Whatsapp