Doğanın Lezzetlerini Sofranıza Taşıyoruz
750 ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo

Siyah Bal Antibikrobiyal Duyarlılık Testleri

Siyah Bal Antibikrobiyal  Duyarlılık Testleri

Meşe Balı Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri 

Balın Sınıflandırılması

Genelde, bal iki tipte sınıflandırılır: çiçek balı ve salgı balı. Çiçek balı ve salgı balı arasındaki fark, balın üretimine bağlıdır. Çiçek balı nektardan üretilir. Salgı balları ise yaprakların terlemesiyle veya böceklerin salgılarından üretilir. Üretim farkının nedeni, balların fiziko-kimyasal ve melissopalinolojik analizlerinin çok büyük çeşitliliğe sahip olmasıdır. 

Bu nedenlerden dolayı, ballar kimyasal bileşim, fiziksel özellikler ve melissopalinolojik analiz açısından birbirinden farklılık gösterir.

Meşe balı, salgı balı sınıfındadır ve bir veya iki şekilde üretilebilir:

 

1-  Meşe ağacındaki yaprak bitlerinin salgılarını içerir. Bu salgıların arılar tarafından toplanmasıyla üretilir.

2-Gece-gündüz arasındaki sıcaklık, ani sıcaklık değişimleri ve diğer farklı faktörler gibi stres faktörleri meşe yapraklarının terlemesine neden olur. Meşe balı üretmenin bir başka yolu da yaprakların terlemesidir. 

Meşe balı, patojenlere karşı antibakteriyel aktivite için yeni bir kaynak olacaktır. Uygun olmayan antibiyotik kullanımı, bakteri direncini etkilemektedir. Bu sorun son yıllarda artmıştır. Bu nedenle bu tür ajanların mikroorganizmalara karşı kullanımı sınırlıdır. 

Bal gibi antibakteriyel ürünler, patojenik mikroorganizmaların aktivitesi nedeniyle çalışmalar arasında büyük ilgi görmektedir. Meşe balı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, koyu renkli olduğu, yüksek antioksidan kapasiteye ve yüksek apiterapi değerine sahip olduğu için antimikrobiyal özelliği açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Balkanbalevi’nde Meşe Balı Üretimi 

Meşe balı, Trakya, kuzeybatı Anadolu ve Istıranca Dağları bölgesinde zengin meşe ormanlarında üretilmektedir. Bu bölgede yaşayan arıcı (Emrah Akol) boş petekleri, sezon başında ve sonunda 8 kovanına yerleştirdi. Arıcı meşe balının, sezon sonunda 25 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında sadece meşe ormanlarından geldiğini bildirdi. Her dönemin her peteği hasat edildi. Orman Genel Müdürlüğü yardımıyla Kırklareli ilinden 8 bal örneği toplanarak antimikrobiyal özelliklerin analizi için laboratuvara getirildi. Bal örnekleri, kimyasal bileşenler ve biyoaktif moleküller için diğer bir araştırmacı grup ile aynı projede Özkök ve Sorkun tarafından analiz edildi. Melissopalinolojik ve kimyasal analizlere dayanarak 8 bal örneğinin sadece 3'ünün saf meşe balı olarak tanımlandığını bildirmişlerdir. Bu çalışma referans olarak kullanıldığında, antimikrobiyal analiz için 3 bal örneği kullanılmıştır. Bu çalışmada 8 bal örneğinin tamamının kimyasal bileşenleri ve melissopalinolojik özellikleri rapor edilmiştir. 

Meşe Balı Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Nasıl Yapıldı

Antimikrobiyal duyarlılık testleri, balın hangi spesifik antibiyotiklere duyarlı olduğunu belirlemek için kullanılır. Antimikrobiyal duyarlılık testleri, enfeksiyonlarda kullanılmak için size rehberlik edebilir. 

Suş Nedir ?

Kısa ve anlaşılır bir dille suş, Orobiyotik mikroorganizmaların genetik olarak özelleşmiş alt türleri olarak ifade edilebilir. Probiyotik bakteri seçiminde suş seçimi hayati derecede önem arz eder.

Meşe Balı Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri 

Tüm bakteri suşları Nutrient Broth Medium besiyerinde gece boyunca (24 saat) kültürlenmiştir ve bakteri kültürleri Nutrient Agar Medium’a (NA) ekilmiştir. Maya için Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) kullanılmıştır ve aynı metodoloji takip edilmiştir. 0.1ml bakteri solüsyonu inokülasyonunndan sonra, kağıt diskler besiyerlerin ortasına yerleştirilmiştir. 1:1 V/v konsantrasyonunda 10 µl meşe balı örnekleri 5 mm çapında disklere emdirilmiştir. Tüm besiyerleri 24 saat boyunca 370C'DE inkübe edilmiştir. Negatif kontrol olarak sadece sterilize edilmiş distile su (SDS) içeren diskler kullanılmıştır. Gram pozitif ve negatif bakterilere (geniş spektrumlu antibiyotik) ve mantarlara karşı etkili olduğu bilinen antibiyotik oksitetrasiklin ve nistatin (antifungal) pozitif kontrol olarak kullanılmştır. Tüm analizler üç tekrar halinde yapılmıştır.

Meşe Balı Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Sonuçları

Antimikrobiyal duyarlılık testleri, meşe balının patojen mikroorganizmalar üzerinde önemli antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Balın antibakteriyel doğası çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler tek başına veya sinerjik olarak çalışır. En belirgin olanları; hidrojen peroksit fenolik bileşikler, balın pH'ı; balın uyguladığı ozmotik basınç vb.dir.

Çam ve bazı çiçek balları ile karşılaştırıldığında, meşe balı daha yüksek flavonoid içeriğine sahiptir. Antioksidan aktivitesi ve fenolik bileşikleri daha yüksek benzerliktedir. Bu çalışmanın sonuçları, yukarıda listelenen çalışmalarda bildirilen fizikokimyasal ve antioksidan özelliklerine paralel olarak “meşe balının antimikrobiyal kapasitesini” ortaya koymuştur.

Meşe balının düşük nem içeriği de yüksek antibakteriyel etkiye neden olabilir. Aslında, bugüne kadar yapılan çalışmalar, salgı ballarının multifloral çiçek ballarıyla karşılaştırıldığında daha fazla antibakteriyel etkiye sahip olduğunu ve nem içeriği ile doğru orantılı olduğunu göstermiştir. Mikroorganizmaların canlı kalması ve büyümesi için suya ihtiyacı vardır. Balın nem seviyesi mikroorganizma büyümesini inhibe etmek için kritik parametredir. Meşe balının nem içeriği %15 olarak ölçülmüştür, bu da balda bakteri üremesine izin vermemek için yeterlidir.

Sonuç olarak

Bu çalışmada, meşe balının fizikokimyasal ve antioksidan özellikleri literatüre katkıda bulunmuştur. Meşe balının kullanım alanlarının belirlenmesi için antimikrobiyal aktivitenin, mekanizmanın ve aktivite süresinin belirlenmesi referans kaynağı olacaktır. Buna göre, meşe balı, çoğunlukla bakteriyostatik mekanizmalara sahip yüksek bir antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Bu nedenle günlük beslenmemizde uzun süreli kullanım için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak, meşe balının insan patojenlerinin üzerindeki antimikrobiyal etkisi, meşe balının apiterapide de kullanılabileceğini göstermiştir.

11 Ekim 2021

ÖNERİLEN ÜRÜNLER


11% İndirim

Çörek Otu Balı (Ham Bal) 650 gr Sepete Ekle
Çörek Otu Balı (Ham Bal) 650 gr

 

450,00

400,00

14% İndirim

Çam Balı (Ham Bal) 650 gr Sepete Ekle
Çam Balı (Ham Bal) 650 gr

 

350,00

300,00

Whatsapp